Aktualności
Wynajem pomieszczeń biurowych

Ogłoszenie

Załączniki plik .rar

 

Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, za rok obrotowy 2016.

           

Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 17 października 2016 r., do godz. 15.00 pod adresem:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11, w zamkniętej kopercie z adnotacją :                     

Oferta na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach  za rok obrotowy 2016.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby spółki .

 

Oferta powinna zawierać :

1.      Informację o oferencie,

2.      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wydania bezstronnej i niezależnej opinii,

3.      Cenę za badanie sprawozdania finansowego,

4.      Termin badania sprawozdania finansowego.

 

      Preferowany termin zakończenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania, określa się na dzień 30.04.2017 r. Złożone oferty zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą do 20 października 2016 r., w siedzibie Spółki. Wybór oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zakładu: www.zwikzary.pl

      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia  jakichkolwiek skutków prawnych bądź finansowych.

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

 

Sonda
Jak oceniasz jakość obsługi klienta
  
Jak oceniasz jakość świadczonych usług przez ZWiK Żary
  
Co sądzisz o jakości wody dostarczanej do klienta
  
Gościmy
Aktualnie jest 533 gości online