Gmina o statucie wiejskim

Urząd Gminy Żary
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
gminazary@gminazary.pl
tel. 68 470 73 00, 68 470 73 01
fax. 68 470 73 03