ZWiK Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
tel. 68 479 46 10; 68 479 46 11
fax. 68 479 46 12