Nie zwlekaj – podłącz się!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym Projektem do podjęcia czynności i przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Mając na uwadze dobro i wygodę mieszkańców staraliśmy się, aby ten proces w maksymalny sposób ułatwić na każdym etapie, aby stanowił on dla mieszkańca jak najmniejsze obciążenie.

Dla mieszkańców objętych Projektem oferujemy uproszczone procedury i wynikające z nich oszczędności przy budowie przewodów kanalizacji sanitarnej.

Podłącz się teraz, a zyskasz bezpłatne wydanie warunków niezbędnych do budowy przewodu kanalizacji sanitarnej, bezpłatne uzgodnienie projektu przyłącza i odbioru przyłącza oraz wykonanie dokumentacji projektowej przewodu kanalizacyjnego po preferencyjnej cenie.

Taka szansa dotyczy nieruchomości, które do końca kwietnia 2016 r. podłączą się w ramach Projektu do kanalizacji.

Dlaczego warto się podłączyć?

Dbałość o środowisko

Nieszczelne szamba, proceder nielegalnego zrzutu ścieków stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego. Przenikanie zanieczyszczeń do gruntu powoduje skażenie wód powierzchniowych, np. rzek, lub wód gruntowych i studni głębinowych, będących ujęciami wody pitnej. Zaniechanie tego procederu wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

Zdrowie

Nieregularne oraz niedokładne opróżnianie szamba może przyspieszać procesy gnilne i fermentację ścieków w zbiorniku. W wyniku jego nieszczelności mogą się z niego ulatniać niebezpieczne gazy powstające w ściekach (m.in. siarkowodór, metan). Są to substancje o silnie toksycznych właściwościach, które stanowią realne niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka.

Oszczędność

Niepokoją nas sygnały, iż gro mieszkańców uchyla się od obowiązku przyłączenia do tzw. „ostatniej chwili”, po to by odroczyć termin przyszłych rachunków za odprowadzanie ścieków. Tymczasem użytkownicy miejskiej sieci kanalizacyjnej ponoszą znacznie niższe koszty odprowadzania nieczystości niż użytkownicy zbiorników bezodpływowych, czyli szamb.

Aby to zobrazować można posłużyć się przykładem: 4-osobowa rodzina wytwarza średnio 10 m3 nieczystości miesięcznie. Roczny koszt wywozu szamba to w takim przypadku kwota ok. 2500,00 zł., natomiast odprowadzenie tej samej ilości nieczystości do kanalizacji miejskiej to wydatek prawie trzy razy mniejszy – 850,00 zł. Roczna oszczędność wyniesie więc 1650,00 zł.

Oznacza to, że w przypadku kilkuosobowej rodziny koszt budowy przyłącza może zwrócić się już po dwóch latach. Co więcej koszt eksploatacji zbiorczego systemu jest wliczony w taryfę w przeciwieństwie do eksploatacji szamb, czy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Inwestycja na lata

Koszt budowy przyłącza kanalizacyjnego jest inny dla każdego nowego użytkownika. Uzależniony jest od kilku czynników: długości przyłącza, warunków glebowych, istniejącej zabudowy oraz konfiguracji terenu, od której zależy głębokość układania przewodu sieci kanalizacyjnej, ale warto pamiętać, że dzięki budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci wzrasta wartość nieruchomości. Jej wyposażenie w infrastrukturę umożliwiającą odprowadzanie ścieków jest istotnym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

 

Wygoda

Podłączenie nieruchomości do kanalizacji oznacza koniec uciążliwości wynikających z przepełnionego szamba i nieprzyjemnego zapachu w trakcie opróżniania zbiornika. Ponadto nie trzeba już pamiętać o konieczności wywozu nieczystości, ani martwić się o stan techniczny zbiornika.