Ostateczny termin – kwiecień czas się podłączyć

Przypominamy kwiecień, to ostatni moment, aby dzięki aktywnej postawie społeczeństwa udało się osiągnąć zakładany „efekt ekologiczny”, rozumiany jako ilość podłączonych mieszkańców do nowo wybudowanego systemu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchylanie się od przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi naruszenie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zachęcamy do zapoznania się reportażem TV Regionalna nt. obowiązku podłączenia (kliknij tu). Wywiadu udzielił Pan Andrzej Masternak, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Dyrektor ds. technicznych.