Podsumowanie Projektu

W piątek 16 października odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych w Aglomeracji Żary” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na udział środków Unii Europejskiej w realizacji Projektu, przybliżono jego przebieg, podsumowano osiągnięte efekty. Wśród zgromadzonych Gości podkreślono również potrzebę podejmowania dalszych działań zmierzających do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Żary.

Zakres rzeczowy Projektu zrealizowany w 100% i to w rozszerzonym zakresie. Przypomnijmy pierwotny zakres Projektu obejmował budowę kanalizacji sanitarnej dzielnice miasta Żary: Zatorze IV, Zatorze V i Kunice, a także miejscowości Gminnych: Grabik i Mirostowice Dolne.

W 2014 roku w ramach rozszerzenia Projektu udzielono zamówień uzupełniających do realizowanych już umów oraz wprowadzono nowe kontrakty na roboty budowlane dla kolejnych obszarów miasta Żary tj. dzielnicy Lotnisko w ulicach Orkana, Stefczyka, Konarskiego, Wiśniowej i Zielonogórskiej oraz Osiedlu Sportowa w ulicach Sarniej, Dziewina i Alei Wojska Polskiego.

W sumie roboty budowlane zrealizowane zostały w ramach dziesięciu zadań inwestycyjnych.

W ramach Projektu miało powstać niespełna 62 km sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z ok. 53 przepompowniami ścieków i modernizacją 258 m sieci. A udało nam się wybudować przeszło 70 kilometrów, 34 przepompownie przydomowe, 12 tłoczni ścieków, 2 stacje podciśnieniowe oraz zmodernizować blisko 300 m sieci.

Pozostaje nam jednak do osiągnięcia jeszcze jeden niezmiernie ważny cel, a mianowicie podłączenie przeszło 7 tysięcy mieszkańców z obszaru objętego Projektem. Zadanie to jest niezmiernie ważne, ponieważ dopiero osiągnięcie tego wskaźnika, pozwoli nam utrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale również dopiero wtedy, gdy osiągniemy ten efekt, będziemy mogli mówić o sukcesie tego Projektu i o poprawie środowiska naturalnego.

Zdjęcia z przebiegu konferencji (kliknij tu)

Prezentacja dotycząca inwestycji (kliknij tu)