Projekt

 • Cel

  Projekt p.n. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”nr POIS.01.01.00-00-250/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko… czytaj więcej

 • Zakres

  Projekt „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” obejmuje: Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla następujących odcinków: - odcinek „Kanalizacja… czytaj więcej

 • Korzyści

  Inwestycja docelowo przyniesie dużo korzyści, w szczególności przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Żary. Projekt bezpośrednio wpływa na… czytaj więcej

 • Dofinansowanie

  Dnia 02.11.2011 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji… czytaj więcej

 • Instytucje zaangażowane w realizację Projektu

  Instytucja Zarządzająca: Minister Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone… czytaj więcej