Instytucje zaangażowane w realizację Projektu

Instytucja Zarządzająca:
Minister Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Swoimi działaniami obejmuje współpracę z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego, przydzielanie funduszy strukturalnych, opracowywanie projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego, opracowywanie narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską.

Obecnie Ministrem Rozwoju Regionalnego jest Elżbieta Bieńkowska (PO).

/źródło: www.pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Rozwoju_Regionalnego

 

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Obecnie Ministrem Środowiska jest Marcin Korolem.

/źródło:  www.mos.gov.pl

 

Instytucja Wdrażająca:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

/źródło: www.nfosigw.gov.pl