Zakres

Projekt „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” obejmuje:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla następujących odcinków:
  - odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Grabik” o długości 11,136 km,
  - odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Kunice” o długości 27,808 km,
  - odcinek „Kanalizacja sanitarna dla PJO Zatorze IV” o długości 6,732 km,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczno-podciśnieniowej dla następujących odcinka „Kanalizacja sanitarna dla PJO Zatorze V” o długości 3,217 km,
 • Budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-podciśnieniowej dla odcinka „Kanalizacja sanitarna dla PJO Mirostowice Dolne” o długości 12,741 km,
 • Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Żarach w ulicy Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza o długości 0,258 km.

Łączna długość sieci nowo wybudowanej to 61,634 km w tym:

 • sieć grawitacyjna: 34,582 km,
 • sieć tłoczna: 14,341 km,
 • sieć podciśnieniowa: 12,711 km,
 • wraz z 53 przepompowniami ścieków.