Informator

Nie zwlekaj – podłącz się!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym Projektem do podjęcia czynności i przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji… czytaj więcej

Ostatnia szansa dla „spóźnialskich”

Z chwilą zakończenia inwestycji na mieszkańców objętych inwestycją został nałożony obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynikający z art. 5… czytaj więcej

Możliwość przesunięcia terminu na podłączenie

Jeszcze się nie podłączyłeś? Przeczytaj, jakie udogodnienie ZWiK Sp. z o.o. przygotował dla mieszkańców, którzy z różnych powodów nie dopełnili… czytaj więcej

Nowe przepisy a przydomowe oczyszczalnie ścieków

Posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków, czy mam obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?   Szanowni Mieszkańcy zwracamy szczególną uwagę, że… czytaj więcej

Toaleta to nie śmietnik, czyli czego nie można wrzucać do toalety

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie nowo wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej, prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi zawiązanymi z… czytaj więcej

Gmina wiejska Żary opracowała Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę* i odbiór ścieków*

Szanowni Państwo, informujemy, iż jest już dostępny Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie  w wodę* i odbiór ścieków*, którzy mieszkańcy… czytaj więcej

Nie takie przyłączenie straszne

Jeśli nie chcesz by śmierdziało, kanalizację podłącz śmiało. Prawdziwy Europejczyk, już ją ma. Więc i Ty nie marnuj dnia. Dbając… czytaj więcej

W jaki sposób będzie prowadzona kontrola?

Po upływie terminu na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, miasto Żary i gmina Żary przy udziale ZWiK Sp. z o.o.… czytaj więcej

W jaki sposób będzie egzekwowane przyłączenie się do kanalizacji?

Podkreślenia wymaga że przyłączenie do sieci ma charakter obowiązkowy, a nie wypełnienie tego obowiązku przez właściciela nieruchomości skutkuje wydaniem przez… czytaj więcej

Ile mam czasu na przyłączenie?

W Umowie o dofinansowanie Projektu, zobowiązano Nas (Beneficjenta, a za nim mieszkańców objętych Projektem) do uzyskania tzw. „efektu ekologicznego” i… czytaj więcej

Jakie koszty będą ponoszone z tytułu otrzymania warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej?

Warunki techniczne oraz wszystkie uzgodnienia ze ZWiK w okresie realizacji Projektu wydawane ZA DARMO. Natomiast osoby, które nie wykonają przyłącza… czytaj więcej

W jaki sposób jest rozliczna ilość wody zużytej do podlewania terenów zielonych?

Ilość wody zużytej do podlewania terenów zielnych jest rozliczna na podstawie osobnego opomiarowana zużycia wody, za którą trzeba oczywiście zapłacić… czytaj więcej

W jaki sposób następować będzie ustalenie ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości do kanalizacji?

Ustalenie ilości ścieków odprowadzonych do kanalizacji następować będzie na podstawie ilości zużytej wody wg odczytu wodomierza głównego. czytaj więcej

Kiedy będzie można się przyłączyć do sieci?

Przyłącza na terenie Państwa nieruchomości można na obecnym etapie już wykonywać. Samo podłączenie bezpośrednio do kanalizacji będzie można wykonać po … czytaj więcej

Czy uszkodzone podczas realizacji zadań drogi, chodniki zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem robót?

Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca robót zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego po zakończeniu robót związanych z budową… czytaj więcej

Jaki będzie koszt metra sześciennego ścieków po realizacji inwestycji ?

Na dzień dzisiejszy ustalenie kosztu jednego metra sześciennego ścieków po zakończeniu realizacji projektu jest niemożliwy, bowiem zależy on m.in. od… czytaj więcej

W jaki sposób będzie można zrealizować budowę przyłącza kanalizacyjnego?

Budowę przyłącza kanalizacyjnego wykonać będzie można na kilka sposobów, m.in.: • w systemie gospodarczym (czyli własnymi siłami); • za pośrednictwem… czytaj więcej

Od czego zależy wysokość kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego?

Nie można jednoznacznie określić kosztu przyłącza, ponieważ jest to koszt uzależniony od wielu czynników, m.in. od: • rodzaju gruntu; •… czytaj więcej

Jaki koszt poniesie osoba wykonująca przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej na terenach objętych Projektem?

Koszt jaki poniesie osoba podłączająca się do sieci, to koszt pozyskania map sytuacyjno – wysokościowych, zaprojektowania przyłącza, wykonania przyłącza na… czytaj więcej

Jakie przepisy regulują obowiązek przyłączenia się do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy winni dokonać podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na… czytaj więcej

Pytania o kanalizację

7 tysięcy użytkowników ma wkrótce liczyć sieć kanalizacji sanitarnej budowana za pieniądze spółki ZWiK, Miasta Żary oraz Gminy Wiejskiej Żary… czytaj więcej

Skorzystaj z podłączenia

Moment przyłączenia się do kanalizacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczęcie procedury przyłączenia poszczególnych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po… czytaj więcej

Filmik poglądowy dot. działania systemu kanalizacji podciśnieniowej

[video width="1024" height="528" wmv="http://zwikzary.pl/wp/wp-content/uploads/2014/06/RoeVac_breit_weiß.wmv"][/video] czytaj więcej