Archiwum

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy znak sprawy 2/06/JRP/2015

Nazwa zamówienia: Zamówienie uzupełniające na budowę kanalizacji w rejonie PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja… czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy znak sprawy 1/05/JRP/2015

Nazwa zamówienia: Zamówienie uzupełniające na budowę kanalizacji w rejonie PJO Mirostowice Dolne w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz… czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy znak sprawy 1/03/JRP/2015

Nazwa zamówienia: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją Kontraktów na Roboty Budowalne w ramach Projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci oraz… czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy znak sprawy 2/02/JRP/2015

Nazwa zamówienia: Zamówienie uzupełniające na budowę kanalizacji w rejonie PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja… czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia Umowy znak sprawy 1/02/JRP/2015

Nazwa zamówienia: Roboty Budowlane na zlewni ‘H’ w Dzielnicy miasta Żary – Kunice i na zlewni ‘C’ w Grabiku w ramach… czytaj więcej

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Zamówienie uzupełniające do Kontraktu: 1/JRP/2013 na Budowę kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn.… czytaj więcej

Budowa kanalizacji dla PJO Kunice i PJO Grabik w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10 znak sprawy 1/JRP/2013

[table id=2 /] czytaj więcej

Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10 znak sprawy 3/JRP/2012

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 3/JRP/2012 Tytuł: Budowa kanalizacji dla PJO Zatorze IV i PJO Mirostowice Dolne w ramach Projektu… czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10 znak sprawy 2/JRP/2012

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:   2/JRP/2012 Tytuł: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. "Budowa i modernizacja sieci… czytaj więcej

Promocja Projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/JRP/2012 Tytuł  Promocja Projektu pn.: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji… czytaj więcej

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH nr referencyjny DI/2/2012

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego DI/2/2012 Tytuł SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Termin składania ofert: 2012-05-29 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony… czytaj więcej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nr referencyjny DI/5/I/2010

Informacje dotyczące niniejszego postępowania przetargowego zostały opublikowane na stronie Internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach tj. http://www.zwikzary.pl. Wszczęcie… czytaj więcej

„Kanalizacja sanitarna w ulicach Leśnej (od skrzyżowania z ul. Kaszubską do ul. Dziewina) – Wypoczynkowej – Dębowej – Sosnowej – Letniskowej w Żarach” nr referencyjny DI/5/II/2011

Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego zostały opublikowane na stronie Internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach tj. http://www.zwikzary.pl. Wszczęcie postępowania… czytaj więcej

Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” nr POIS.01.01.00-00-250/10

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 1/JRP/2011 Tytuł Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach Projektu: „Budowa i modernizacja… czytaj więcej